CURSOS D'ESTIU PRESENCIALS REFORÇ ESCOLAR

REFORÇ CURS ESCOLAR (P5 INFANTIL)

REFORÇ MATEMÀTIQUES (PRIMÀRIA I ESO)

REFORÇ CURS ESCOLAR (PRIMÀRIA)

REFORÇ FÍSICA I QUÍMICA (ESO)

REFORÇ CURS ESCOLAR (SECUNDÀRIA)

REFORÇ LLENGÜES (PRIMÀRIA I ESO)