Pedagogia, Psicopedagogia i Psicologia infantil i juvenil.

INFANTIL I PRIMARIA

  • Aprenem tècniques d'estudi
  • Curs comprensió lectora i redacció
  • Curs lectoescriptura i càlcul
  • Intel.ligència emocional
  • Raonament matemàtic memoria i atenció
  • Reforç escolar primaria