Pedagogia, Psicopedagogia i Psicologia infantil i juvenil.

14.11.2014 19:36

Diagnòstic i tractament de les dificultats d’aprenentatge

Diagnòstic i atenció Psicopedagògica

Suport Educatiu i tècniques d'estudi

Lectoescriptura i estimulació del llenguatge

Psicopedagogia clínica

SERVEIS

SUPORT EDUCATIU I TÈCNIQUES D’ESTUDI

Servei que ofereix la possibilitat de millorar les capacitats personals i el rendiment en els estudis mitjançant un suport específic adaptat a les seves necessitats i possibilitats.Al Gabinet Psicopedagògic aconseguirà dur al dia la tasca escolar, repassar els continguts de les assignatures que més...

LECTOESCRIPTURA I ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE

•Servei dirigit a tractar les dificultats o trastorns associats a aspectes de comunicació i llenguatge (oral o escrit). Després d'una avaluació inicial dissenyem un programa d'intervenció individualitzat i partint d'una metodologia motivadora i lúdica treballem els objectius proposats. •Inclou les...
 

DIAGNÒSTIC I ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

En els casos convenients es durà a terme una avaluació mitjançant les proves adients  i recollida d'informació de les fonts implicades, per tal d'establir un diagnòstic clar que permeti intervenir amb una base sòlida.A partir del diagnòstic s'elabora un Projecte Educatiu Individualitzat per...
 
 

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA

•En aquest servei s'inclou el tratament de diverses situacions i transtorns que requereixen la intervenció psicopedagògica:•Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDA-H).•Problemes de conducta Problemes de rendiment escolar.•Problemes de relació amb els iguals. •Alteració de la...