Pedagogia, Psicopedagogia i Psicologia infantil i juvenil.

ELS NOSTRES SERVEIS

 • En aquest servei s'inclou el tratament de diverses situacions i transtorns que requereixen la intervenció psicopedagògica:
 • Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDA-H).
 • Problemes de conducta Problemes de rendiment escolar.
 • Problemes de relació amb els iguals. 
 • Alteració de la son o alimentació.
 • Enuresis, encopresis.
 • Problemes de dinàmica familiar.
 • Servei dirigit a tractar les dificultats o trastorns associats a aspectes de comunicació i llenguatge (oral o escrit). Després d'una avaluació inicial dissenyem un programa d'intervenció individualitzat i partint d'una metodologia motivadora i lúdica treballem els objectius proposats.
 •  Inclou les següents àrees de tractament:
  • Trastorns de lectura i/o escriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia,...)
  • Estimulació del llenguatge
  • Retard i trastorns del desenvolupament del llenguatge
 • Servei que ofereix la possibilitat de millorar les capacitats personals i el rendiment en els estudis mitjançant un suport específic adaptat a les seves necessitats i possibilitats.
 • Al Gabinet Psicopedagògic aconseguirà dur al dia la tasca escolar, repassar els continguts de les assignatures que més li costen i aplicar tècniques d'estudi.
 • El suport educatiu va més enllà del tradicional repàs:
 • Es treballen els continguts de les assignatures escolars.
 • Es milloren les capacitats per aprendre a aprendre i a estudiar (hàbits de feina, tècniques d'estudi, motivació...).
 • Es duu un seguiment de l'alumne/a juntament amb la família i, a demanda dels pares, amb l'escola.
 • Es treballa en petits grups de 3  o 4 alumnes i es realitzen tantes sessions setmanals com es considerin necessàries.
 • En els casos convenients es durà a terme una avaluació mitjançant les proves adients  i recollida d'informació de les fonts implicades, per tal d'establir un diagnòstic clar que permeti intervenir amb una base sòlida.
 • A partir del diagnòstic s'elabora un Projecte Educatiu Individualitzat per donar resposta a les necessitats detectades.
 • TDAH
 • DISLÈXIA
 • DISCALCÚLIA
 • DISORTOGRAFIA
 • TRASTORNS DE LLENGUATGE
 • LECTOESCRIPTURA

 

Elementos: 1 - 5 de 5