FORMULARI D'INSCRIPCIÓ ALS CURSOS D'ESTIU

Política de Privacitat / Política de Privacidad                                                                              

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC STIMULUSVITAE

Gabinet Psicopedagògic StimulusVitae ofereix serveis de la més alta qualitat en diagnòstic i tractament de les dificultats de aprenentatge.

Equip especialitzat en Pedagogia, Psicopedagogia i Psicologia infantil i juvenil.

  • Diagnòstic i atenció Psicopedagògica.
  • Diagnòstic i tractament de les dificultats de l'aprenentatge.
  • Intervenció Psicopedagògica.
  • Reforç escolar i Tècniques d'estudi per a la millora acadèmica i èxit escolar.
  • Tractament del desnivell escolar per a nens i joves, amb desajust d'aprenentatge.
  • Orientació familiar.
  • Orientació vocacional i professional per triar el Batxillerat i Grau Universitari.
  • Tractament individual o grup reduït.