TRACTAMENT EN DISLÈXIA I ALTERACIONS EN LECTOESCRIPTURA.