SUPORT EDUCATIU I TÈCNIQUES D’ESTUDI

SUPORT EDUCATIU I TÈCNIQUES D'ESTUDI

  • Servei que ofereix la possibilitat de millorar les capacitats personals i el rendiment en els estudis mitjançant un suport específic adaptat a les seves necessitats i possibilitats.
  • Al Gabinet Psicopedagògic aconseguirà dur al dia la tasca escolar, repassar els continguts de les assignatures que més li costen i aplicar tècniques d'estudi.
  • El suport educatiu va més enllà del tradicional repàs:
  • Es treballen els continguts de les assignatures escolars.
  • Es milloren les capacitats per aprendre a aprendre i a estudiar (hàbits de feina, tècniques d'estudi, motivació...).
  • Es duu un seguiment de l'alumne/a juntament amb la família i, a demanda dels pares, amb l'escola.
  • Es treballa en petits grups de 3 o 4 alumnes i es realitzen tantes sessions setmanals com es considerin necessàries.