PROVES DIAGNÒSTIQUES, DETECCIÓ DE TRASTORNS D'APRENENTATGE