PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA

En aquest servei s'inclou el tractament de diverses situacions i transtorns que requereixen la intervenció psicopedagògica:

  • Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDA-H).
  • Problemes de conducta Problemes de rendiment escolar.
  • Problemes de relació amb els iguals.
  • Alteració de la son o alimentació.
  • Enuresis, encopresis.
  • Problemes de dinàmica familiar.