DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES DIFICULTATS D’APRENENTATGE

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES DIFICULTATS D'APRENENTATGE

  • TDAH
  • DISLÈXIA
  • DISCALCÚLIA
  • DISORTOGRAFIA
  • TRASTORNS DE LLENGUATGE
  • LECTOESCRIPTURA