Compaginar la vida laboral i familiar

15.04.2019

ANNA GARCIA I NATÀLIA JIMÉNEZ · Stimulus Vitae

Com compensar als fills el temps que no es passa amb ells per raons laborals? És necessari consentir-los més o n'hi ha prou amb fer-los entendre que els pares i mares no poden passar més temps amb ells? 

Aquest problema, que provoca ansietat i estrès en pares i fills, s'ha accentuat des de la massiva incorporació de la dona al mercat laboral i per la inexistència de mesures institucionals eficaces que promoguin la conciliació de vida familiar i treball. Segons els experts, la solució és més senzilla del que sembla i n'hi ha prou amb establir prioritats i buscar diàriament "moments de trobada" per jugar, xerrar o passar una estona en família. 

L'atapeïda agenda laboral (reunions, menjades de treball, lliurament d'informes) fa que cada vegada siguin més els progenitors que amb prou feines disposen de temps per estar amb els seus fills i filles. Si és difícil complir amb totes les obligacions laborals, trobar temps per a un mateix, cuidar de la parella o jugar amb els nens es converteix en una tasca gairebé impossible. 

El treball ocupa una part substancial de la nostra jornada i com a conseqüència la vida en la llar s'accelera cada vegada més, accentuant-se també el contrast entre el ritme dels adults i el dels nens. Els seus interessos són totalment oposats i quotidianament es genera un drama al voltant del temps, ja que és molt complicat equilibrar el ritme dels fills i el dels pares. Aquesta situació provoca que pares i mares se sentin desbordats i, en ocasions, arribin fins i tot a sofrir problemes d'ansietat per no poder superar amb bona nota tots els àmbits de la seva vida. 

Per superar amb èxit les tensions que sorgeixen entre treball i família, els recomanem que segueixin una sèrie de pautes: 

- Ser menys exigents amb un mateix i reconèixer que no es pot arribar a tot. 

- Pensar en el que realment és important i tenir sempre temps per a les coses primordials, que per a la majoria de les persones solen ser la família i els amics. 

- Establir prioritats. La neteja de la casa pot esperar, però mai s'ha de deixar per a un altre moment la xerrada amb un fill quan requereix l'atenció dels seus pares. 

Eviteu el sentiment de culpabilitat quan els hem de deixar a les llars d'infants, activitats extraescolars o amb cuidadors. És important que entenguin que els pares han de complir amb unes obligacions. D'aquesta manera els ensenyeu el valor de la responsabilitat i de l'esforç.