El dibuix del nen

16.02.2019

ANNA GARCIA I NATÀLIA JIMÉNEZ · Stimulus Vitae

EL DIBUIX DEL NEN

El llenguatge no verbal ens dóna l'oportunitat de conèixer més a fons la personalitat el nen ja que en ocasions el llenguatge oral dificulta la recollida de informació dels professionals que intervenen amb l'infant. Nens tímids, inhibits o poc expressius acostumen a evitar les converses amb adults. Una eina complementària en el diagnòstic del nen pot ser el dibuix. Es considera un instrument que ens complementa la informació a altres proves, no s'han d'extreure conclusions només en base a les dades que presenta i menys si qui les fa no es un especialista.

A través del dibuix els infants expressen les seves emocions, juntament amb els seus trets de caràcter i personalitat. No solament el dibuix ens informa si no que mentre el nen realitza la tasca s'observen altres aspectes com el traç, el color, la pressió sobre el paper, la proporció, si esborra més o menys, si es distreu... Per exemple, dibuixos grans que quasi surten del paper solen donar-se en nens de fort caràcter.

Tanmateix dibuixos petits amb un traç feble és més propi de nens introvertits i tímids.

Elements presents en el dibuix poden presentar una alta correlació amb alguns factors psicològics. Avui en dia es coneixen molts test d'anàlisi de la personalitat a través del dibuix. Nosaltres no entrarem en debat de quin es el més efectiu o no, només volem donar a conèixer alguns trets característics que poden expressar els nens amb els seus dibuixos.

A continuació exposarem el dibuix d'un alumne i en farem un anàlisi aproximatiu. Observem un grafisme reduït, indecís, petit, simple en la seva forma, aquest tret es dóna amb nens més introvertits i amb poca confiança. Els braços curts indiquen por i l'ombrejat de la cara manifesta la presència d'ansietat. Col·loca el personatge al costat esquerre, aquest fet ens permet relacionar les pors amb experiències passades. Durant la realització mostra inseguretat ja que esborra en més d'una ocasió. En aquest cas donaríem orientacions als pares per atendre les inquietuds que pot manifestar el seu petit