Motivació i nens

20.06.2019

ANNA GARCIA I NATÀLIA JIMÉNEZ · Stimulus Vitae

La motivació és un procés pel qual el comportament i l'activitat d'un individu s'inicien i continuen. Tots els nens neixen amb una necessitat innata d'aprendre a través d'interaccions amb el medi ambient. Aquesta necessitat motiva el comportament del nen o nena.

Si un nen comença amb una actitud positiva cap a l'aprenentatge, llavors el patró pot durar tota la vida. Si, d'altra banda, el patró de motivació no és òptim, lla - vors el nen pot no aconseguir el seu veritable potencial d'aprenentatge. Els hàbits i les actituds que es formen al començament de la infància preparen el terreny per a tot l'aprenentatge futur.

La motivació que és impulsada per recompenses internes es coneix com a motivació intrínseca. Quan la motivació és intrínseca, l'activitat mateixa és gratificant; és a dir, només el fet de realitzar l'activitat li proporciona algun tipus de plaer. Ja que l'activitat està generant la motivació, és en general sostenible per si mateixa i porta a una major participació del nen@ dins de l'activitat d'aprenentatge. També facilita un major enteniment, i una retenció major de la informació i els conceptes apresos. La que depèn de recompenses ex - ternes es la motivació extrínseca. Quan un nen o nena es troba motivat extrínsecament, la recompensa ve de fonts externes , la proporciona algú de fora, i ha de ser aplicada de seguida perquè el nen es senti motivat a continuar l'activitat. És difícil més difícil de mantenir

La motivació és una qualitat intangible que es troba dins de l'individu, no és possible veure-la però el que és evident són les característiques de comportament que comporta com ara la persistència, l'afany de vèncer dificultats, la dependència en els adults i el desplegament emocional.

Us donarem uns consells per mantenir la motivació intrínseca dels vostres fills:

•Proporcioneu un medi ambient que els permeti explorar lliurement i veure els efectes de les seves accions.

•Proporcioneu als nens suficient temps quan treballin tenint en compte la seva persistència. Quan el nen o nena estigui involucrat profundament en una activitat, assegureu-vos que pugui acabar sense interrupcions.

•Responeu a les necessitats de manera consistent, predictible, però permeteu-li ser tan independent com sigui possible.

•Proporcioneu als nens oportunitats d'avaluar els seus propis assoliments, pregunteu el que ells pensen del seu treball.

•No utilitzeu recompenses quan fan la feina perquè ells ho decideixen. I recordeu que els hàbits i actituds cap a l'aprenentatge que es formen en els anys primerencs de la nostra vida ens preparen el terreny per a l'aprenentatge futur.

Bones vacances!