Termes i condicions / Términos y condiciones

Aquesta pàgina web és propietat i està operat per www.stimulusvitae.com. Aquests Termes estableixen els termes i condicions sota els quals la teva pots usar la nostra pàgina web i serveis oferts per nosaltres. Aquesta pàgina web ofereix als visitants serveis de Pedagogia i Psicopedagogia. En accedir o usar la pàgina web del nostre servei, vostè aprova que hagi llegit, entès i acceptat estar subjecte a aquests Termes:

Per a usar el nostre pàgina web no necessites cap requisit que l'acceptació de la nostra política de privacitat.

Per a rebre els nostres serveis, has de tenir almenys 18 anys d'edat, o l'autorització dels representants legals.

Termes comercials oferts als clients

En comprar un article, acceptes que: (i) ets responsable de llegir el llistat complet de l'article abans de comprometre't a comprar-lo: (ii) celebres un contracte legalment vinculant per a comprar un article quan et comprometeu a comprar un article i completar el procés de check-out.

Els preus que cobrem per usar els nostres serveis / per als nostres productes s'enumeren en la pàgina web. Ens reservem el dret de canviar els nostres preus per als productes que es mostren en qualsevol moment i de corregir els errors de preus que poden ocórrer inadvertidament. Informació addicional sobre preus i impostos sobre les vendes està disponible en la pàgina de pagaments.

"La tarifa pels serveis i qualsevol altre càrrec que pugui incórrer en relació amb el teu ús del servei, com els impostos i les possibles tarifes de transacció, es cobraran mensualment al teu mètode de pagament.

Política de devolucions i reemborsaments

Per a qualsevol producte no danyat, simplement retorna'l amb els accessoris i el paquet inclosos juntament amb el rebut original (o rebut de regal) dins dels 14 dies posteriors a la data que vas rebre el producte, i el canviarem o t'oferirem un reemborsament basat en el mètode de pagament original . A més, tingues en compte el següent: (i) Els productes sol es poden retornar al país en el qual es van comprar originalment; i (ii) els següents productes no són elegibles per a la devolució: [llista d'articles].

Podem, sense avís previ, canviar els serveis; deixar de proporcionar els serveis o qualsevol característica dels serveis que oferim; o crear límits per als serveis. Podem suspendre de manera permanent o temporal l'accés als serveis sense previ avís ni responsabilitat per qualsevol motiu, o sense cap motiu.

Garanties i responsabilitat per serveis i productes

Quan rebem un reclam de garantia vàlid d'un producte que embenem, repararem el defecte rellevant o reemplaçarem el producte. Si no podem reparar o reemplaçar el producte dins d'un temps raonable, el client tindrà dret a un reemborsament total quan ens retorni el producte. Pagarem l'enviament dels productes reparats o reemplaçats al client i el client serà responsable de retornar-nos el producte.

Possessió de propietat intel·lectual, drets d'autor i logos.

El Servei i tots els materials inclosos o transferits, incloent, sense limitació, programari, imatges, text, gràfics, logotips, patents, marques registrades, marques de servei, drets d'autor, fotografies, àudio, vídeos, música i tots els Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb ells, són la propietat exclusiva de www.stimulusvitae.com Tret que s'indiqui explícitament en aquest document, no es considerarà que res en aquests Termes crea una llicència en o sota cap d'aquests Drets de Propietat Intel·lectual, i la teva acceptes no vendre, llicenciar, llogar, modificar, distribuir, copiar, reproduir, transmetre, exhibir públicament, realitzar públicament, publicar, adaptar, editar o crear treballs derivats d'aquests.

Dret a suspendre o cancel·lar el compte d'usuari

Podem acabar o suspendre de manera permanent o temporal el teu accés al servei sense previ avís i responsabilitat per qualsevol raó, fins i tot si a la nostra sola determinació la teva violes alguna disposició d'aquests Termes o qualsevol llei o regulació aplicable. Pots descontinuar l'ús i sol·licitar cancel·lar el teu compte i / o qualsevol servei en qualsevol moment. Sense perjudici en cas contrari en el que antecedeix, respecte a les subscripcions renovades automàticament als serveis pagats, aquestes subscripcions se suspendran només al venciment del període corresponent pel qual ja has realitzat el pagament.

Indemnització

Vostè acorda indemnitzar i eximir de responsabilitat a www.stimulusvitae.com de qualsevol demanda, pèrdua, responsabilitat, reclamació o despesa (inclosos els honoraris d'advocats) que tercers realitzin en contra teva a conseqüència de, o derivat de, o en relació amb el teu ús de la pàgina web o qualsevol dels serveis oferts en la pàgina web.

Limitació de responsabilitat

En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, en cap cas el www.stimulusvitae.com serà responsable per danys indirectes, punitius, incidentals, especials, conseqüents o exemplars, inclosos, entre altres, danys per pèrdua de beneficis, bona voluntat, ús, dades. o altres pèrdues intangibles, que sorgeixin d'o estiguin relacionades amb l'ús o la impossibilitat d'utilitzar el servei.

En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, www.stimulusvitae.com no assumeix cap responsabilitat per (i) errors, errors o inexactituds de contingut; (ii) lesions personals o danys a la propietat, de qualsevol naturalesa que siguin, com a resultat del teu accés o ús del nostre servei; i (iii) qualsevol accés no autoritzat o ús dels nostres servidors segurs i / o tota la informació personal emmagatzemada en aquests.

Dret a canviar i modificar els Termes

Ens reservem el dret de modificar aquests termes de tant en tant a la nostra sencera discreció. Per tant, has de revisar aquestes pàgines periòdicament. Quan canviem els Termes d'una manera material, et notificarem que s'han fet canvis importants en els Termes. L'ús continuat de la pàgina web o el nostre servei després d'aquest canvi constitueix la teva acceptació dels nous Termes. Si no acceptes algun d'aquests termes o qualsevol versió futura dels Termes, no usis o accedeixis (o continuïs accedint) a la pàgina web o al servei.

Emails de promocions i contingut

Accepta rebre de tant en tant els nostres missatges i materials de promoció, per correu postal, correu electrònic o qualsevol altre formulari de contacte que ens proporcionis (inclòs el teu número de telèfon per a crides o missatges de text). Si no desitges rebre aquests materials o avisos de promocions, simplement avisa'ns en qualsevol moment.

Preferència de llei i resolució de disputes

Aquests Termes, els drets i recursos proveïts aquí, i tots i cadascun dels reclams i disputes relacionats amb aquest i / o els serveis, es regiran, interpretaran i aplicaran en tots els aspectes única i exclusivament de conformitat amb les lleis substantives internes de la legislació espanyola en els seus àmbits territorial vigent. sense respecte als seus principis de conflicte de lleis. Tots els reclams i disputes es presentaran i vostè accepta que siguin decidits exclusivament per un tribunal de jurisdicció competent situada a la Seu d'Urgell o l'àmbit jurisdiccional competent. L'aplicació de la Convenció de Contractes de les Nacions Unides per a la Venda Internacional de Béns queda expressament exclòs.

Atenció al client i informació de contacte

S'espera que els termes tinguin informació de contacte que permeti als usuaris i clients rebre serveis d'atenció al client i correspondre amb les pàgines web i els seus operadors.

Esta página web es propiedad y está operado por www.stimulusvitae.com. Estos Términos establecen los términos y condiciones bajo los cuales tu puedes usar nuestra página web y servicios ofrecidos por nosotros. Esta página web ofrece a los visitantes servicios de Pedagogia i Psicopedagogia. Al acceder o usar la página web de nuestro servicio, usted aprueba que haya leído, entendido y aceptado estar sujeto a estos Términos:

Para usar nuestro página web no necesitas ningún requisito que la aceptación de nuestra política de privacidad.

Para recibir nuestros servicios, debes tener al menos 18 años de edad, o la autorización de los representantes legales.

Términos comerciales ofrecidos a los clientes

Al comprar un artículo, aceptas que: (i) eres responsable de leer el listado completo del artículo antes de comprometerte a comprarlo: (ii) celebras un contrato legalmente vinculante para comprar un artículo cuando te comprometed a comprar un artículo y completar el proceso de check-out.

Los precios que cobramos por usar nuestros servicios / para nuestros productos se enumeran en la página web. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestros precios para los productos que se muestran en cualquier momento y de corregir los errores de precios que pueden ocurrir inadvertidamente. Información adicional sobre precios e impuestos sobre las ventas está disponible en la página de pagos.

"La tarifa por los servicios y cualquier otro cargo que pueda incurrir en relación con tu uso del servicio, como los impuestos y las posibles tarifas de transacción, se cobrarán mensualmente a tu método de pago.

Política de devoluciones y reembolsos

Para cualquier producto no dañado, simplemente devuélvelo con los accesorios y el paquete incluidos junto con el recibo original (o recibo de regalo) dentro de los 14 días posteriores a la fecha que recibiste el producto, y lo cambiaremos o te ofreceremos un reembolso basado en el método de pago original . Además, ten en cuenta lo siguiente: (i) Los productos solo se pueden devolver en el país en el que se compraron originalmente; y (ii) los siguientes productos no son elegibles para la devolución: [lista de artículos].

Podemos, sin aviso previo, cambiar los servicios; dejar de proporcionar los servicios o cualquier característica de los servicios que ofrecemos; o crear límites para los servicios. Podemos suspender de manera permanente o temporal el acceso a los servicios sin previo aviso ni responsabilidad por cualquier motivo, o sin ningún motivo.

Garantías y responsabilidad por servicios y productos

Cuando recibimos un reclamo de garantía válido de un producto que vendemos, repararemos el defecto relevante o reemplazaremos el producto. Si no podemos reparar o reemplazar el producto dentro de un tiempo razonable, el cliente tendrá derecho a un reembolso total cuando nos devuelva el producto. Pagaremos el envío de los productos reparados o reemplazados al cliente y el cliente será responsable de devolvernos el producto.

Posesión de propiedad intelectual, derechos de autor y logos.

El Servicio y todos los materiales incluidos o transferidos, incluyendo, sin limitación, software, imágenes, texto, gráficos, logotipos, patentes, marcas registradas, marcas de servicio, derechos de autor, fotografías, audio, videos, música y todos los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con ellos, son la propiedad exclusiva de www.stimulusvitae.com Salvo que se indique explícitamente en este documento, no se considerará que nada en estos Términos crea una licencia en o bajo ninguno de dichos Derechos de Propiedad Intelectual, y tu aceptas no vender, licenciar, alquilar, modificar, distribuir, copiar, reproducir, transmitir, exhibir públicamente, realizar públicamente, publicar, adaptar, editar o crear trabajos derivados de los mismos.

Derecho a suspender o cancelar la cuenta de usuario

Podemos terminar o suspender de manera permanente o temporal tu acceso al servicio sin previo aviso y responsabilidad por cualquier razón, incluso si a nuestra sola determinación tu violas alguna disposición de estos Términos o cualquier ley o regulación aplicable. Puedes descontinuar el uso y solicitar cancelar tu cuenta y / o cualquier servicio en cualquier momento. Sin perjuicio de lo contrario en lo que antecede, con respecto a las suscripciones renovadas automáticamente a los servicios pagados, dichas suscripciones se suspenderán solo al vencimiento del período correspondiente por el que ya has realizado el pago.

Indemnización

Usted acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a www.stimulusvitae.com de cualquier demanda, pérdida, responsabilidad, reclamación o gasto (incluidos los honorarios de abogados) que terceros realicen en tu contra como consecuencia de, o derivado de, o en relación con tu uso de la página web o cualquiera de los servicios ofrecidos en la página web.

Limitación de responsabilidad

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, en ningún caso el www.stimulusvitae.com será responsable por daños indirectos, punitivos, incidentales, especiales, consecuentes o ejemplares, incluidos, entre otros, daños por pérdida de beneficios, buena voluntad, uso, datos. u otras pérdidas intangibles, que surjan de o estén relacionadas con el uso o la imposibilidad de utilizar el servicio.

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, www.stimulusvitae.com no asume responsabilidad alguna por (i) errores, errores o inexactitudes de contenido; (ii) lesiones personales o daños a la propiedad, de cualquier naturaleza que sean, como resultado de tu acceso o uso de nuestro servicio; y (iii) cualquier acceso no autorizado o uso de nuestros servidores seguros y / o toda la información personal almacenada en los mismos.

Derecho a cambiar y modificar los Términos

Nos reservamos el derecho de modificar estos términos de vez en cuando a nuestra entera discreción. Por lo tanto, debes revisar estas páginas periódicamente. Cuando cambiemos los Términos de una manera material, te notificaremos que se han realizado cambios importantes en los Términos. El uso continuado de la página web o nuestro servicio después de dicho cambio constituye tu aceptación de los nuevos Términos. Si no aceptas alguno de estos términos o cualquier versión futura de los Términos, no uses o accedas (o continúes accediendo) a la página web o al servicio.

Emails de promociones y contenido

Acepta recibir de vez en cuando nuestros mensajes y materiales de promoción, por correo postal, correo electrónico o cualquier otro formulario de contacto que nos proporciones (incluido tu número de teléfono para llamadas o mensajes de texto). Si no deseas recibir dichos materiales o avisos de promociones, simplemente avísanos en cualquier momento.

Preferencia de ley y resolución de disputas

Estos Términos, los derechos y recursos provistos aquí, y todos y cada uno de los reclamos y disputas relacionados con este y / o los servicios, se regirán, interpretarán y aplicarán en todos los aspectos única y exclusivamente de conformidad con las leyes sustantivas internas de la legislación española en sus ámbitos territorial vigente. sin respeto a sus principios de conflicto de leyes. Todos los reclamos y disputas se presentarán y usted acepta que sean decididos exclusivamente por un tribunal de jurisdicción competente ubicada en la Seu d'Urgell o el ámbito jurisdiccional competente. La aplicación de la Convención de Contratos de las Naciones Unidas para la Venta Internacional de Bienes queda expresamente excluido.

Atención al cliente e información de contacto

Se espera que los términos tengan información de contacto que permita a los usuarios y clientes recibir servicios de atención al cliente y corresponder con las páginas web y sus operadores.